Adopteer een mentoraat

Een lonende investering

De vraag om ondersteuning en coaching van een jongere groeit harder dan onze huidige financiering. Uw organisatie, afdeling of vriendengroep kan een bijdrage leveren aan gelijke kansen voor iedere leerling in het onderwijs. Hoe? Door een mentoraat te bekostigen, of een deel ervan.  Een lonende investering, een schooluitvaller kost de maatschappij zo'n 40.000 euro per jaar! Wilt u bijdragen aan een geslaagde schoolcarrière? Stuur een mail naar Erna van den Brink  e.v.d.brink@schoolscoolnijmegen.nl of bel naar  06-51385741  of 024-3503466.

De stichting School’s cool is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Hierdoor kunt u fiscaal vriendelijk schenken.