Basisschool

Als een leraar van groep 8 voorziet dat een leerling extra steun en aandacht nodig heeft bij de overgang naar de brugklas, kan de leerkracht het kind bij School's cool aanmelden. Het gaat dan vaak om leerlingen die het in groep 8 nog redelijk doen maar door omstandigheden het risico lopen onder hun niveau te presteren of zelfs het onderwijs verlaten.