VO-school

De Stichting School’s cool Nijmegen werkt nauw samen met (al) de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nijmegen.
De samenwerking richt zich op de aanmelding, de ondersteuning, en afstemming. Er vinden tweejaarlijkse bezoeken plaats voor overleg en evaluatie. De scholen krijgen de eindverslagen van de afgesloten trajecten.Het VO-samenwerkingsverband ondersteunt School's cool Nijmegen o.a. door huisvesting aan te bieden op de Dobbelmanweg, bij EigenWijs.