ANBI

De Stichting School’s cool Nijmegen heeft de ANBI-status. Schenkingen en giften aan de stichting zijn daardoor voor de schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vanaf 1-1-2014 geldt als voorwaarde een publicatieplicht voor elke ANBI-organisatie. Hieronder vindt u informatie van de stichting waarmee voldaan wordt aan deze publicatieplicht.

Naam: stichting School’s cool Nijmegen, opgericht op 20 maart 2006

RSIN. Registratienummer in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel: 09159245

Contactgegevens: Dobbelmannweg 7 te Nijmegen 6531 KT. Telefoon 024-3503466. E-mail: info@schoolscoolnijmegen.nl

Doelstelling: Vergroten van onderwijskansen van kwetsbare 11 –18 jarigen door wekelijkse ondersteuning van een deskundige thuismentor, die dit werk op vrijwillige basis uitvoert.

Beleidsplan: U kunt ons beleidsplan vinden onder Jaarbericht: http://www.schoolscoolnijmegen.nl/content/jaarbericht

Bestuurssamenstelling van stichting School's cool Nijmegen:
Jan Nillesen, voorzitter
Bert Lunshof, penningmeester
Gerda Besteman, secretaris
Jan Willem Lackamp, lid
Ineke van der Linden, lid

Beloningsbeleid:
•    bestuurders krijgen geen salaris, maar een geringe onkostenvergoeding.
•    De betaalde krachten van SCN worden betaald volgens de CAO Welzijn, schaal 7 tot 10.
•    Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding, afhankelijk van de inzet van maximaal €1500 op jaarbasis.

Een meeste recente jaarverslag van onze activiteiten kunt u vinden onder Jaarbericht:
http://www.schoolscoolnijmegen.nl/content/jaarbericht
Voor de financiële verantwoording klik hier.