Ouderbijdrage

School’s cool Nijmegen ondersteunt scholieren die extra aandacht nodig hebben. Jaarlijks helpen onze mentoren meer dan honderd kinderen.
Dat is mogelijk omdat we financiële steun krijgen van de gemeente, scholen, fondsen en bedrijven.
Geld dat we hard nodig hebben om een goede kwaliteit te blijven bieden. Gemiddeld kost één mentoraat zo’n €1500.
We vragen daarom van de ouders een bijdrage van €50. Ouders voor wie dat te veel is, mogen een lager bedrag of in termijnen betalen.
Want we willen niet dat de ouderbijdrage een belemmering is voor mensen met een laag inkomen.
Het is ook mogelijk dat u juist méér kunt en wilt betalen voor de ondersteuning van uw kind.
Als dat zo is, zijn wij daar natuurlijk erg mee geholpen. Dus houd u vooral niet in!
Hebt u misschien andere ideeën of suggesties om ons financieel te ondersteunen?
Dan nodigen we u van harte uit dit te melden.
Bel 024 3503466, of mail naar info@schoolscoolnijmegen.nl.
Alvast hartelijk dank!

U kunt uw ouderbijdrage overmaken op: IBAN NL88RABO0133989615 o.v.v naam van uw zoon/dochter