Ouderbijdrage

Met ingang van 1 oktober voert School’s cool een ouderbijdrage van €50 in voor mentoring.
Ouders die dit bedrag niet kunnen opbrengen, mogen een gereduceerd bedrag betalen of worden vrijgesteld.
Want we willen niet dat de ouderbijdrage een belemmering is voor mensen met een laag inkomen.
Ouders die meer willen of kunnen betalen of andere ideeën hebben om ons financieel te ondersteunen (zoals sponsoring), nodigen we natuurlijk van harte uit om dit te melden.