Partners

School's cool Nijmegen kan niet zonder haar partners om de leerlingen kwalitatief goede mentoring te bieden. We weken daarom samen met allerlei andere organisaties, zodat we elkaar versterken en aanvullen.

Onderwijs

School’s cool werkt veel samen met onderwijsinstellingen. Ten eerste voor de aanmelding van leerlingen, maar ook in het vervolgtraject. Samen willen we de leerlingen helpen in hun ontwikkeling en voortijdig schoolverlaten voorkomen. Met het ROC coachproject werken we samen rondom mentoring op meerdere gebieden (pr, kennisdeling, etc.). Vanuit de Han krijgen we regelmatig stagiaires. Onze partners:

Overheid

De gemeente Nijmegen is een belangrijke partner, die ons al jarenlang ondersteunt. Onze partners:

Welzijnsinstellingen 

Met veel welzijnsinstellingen werken we samen op het gebied van kennisdeling, overdracht, werving vrijwilligers, etc. Onze partners:

Bedrijfsleven

School’s cool wil graag duurzame relaties aangaan met het bedrijfsleven, zodat zij ons werk voor jongeren (de toekomst) in Nijmegen kunnen ondersteunen en versterken. Onze partners:

  • Pegels voor Vlegels is een stichting bestaande uit mensen uit het bedrijfsleven die voor School’s cool Nijmegen, IMC Weekendschool Nijmegen en stichting Leergeld geld inzamelen bij het bedrijfsleven
  • Poelmann van den Broek (advocatenkantoor)
  • BPR visie (audiovisueel)

Financiers

School’s cool Nijmegen kan niet zonder financiers bestaan. Al sinds 2006 hebben verschillende fondsen, overheden, instellingen en bedrijven ons ondersteund, vooral in financien, maar ook in natura. Op dit moment krijgen we ondersteuning van:

Hoofdfinanciers

Sponsors

In voorgaande jaren hebben zij ons al gesteund en ons gebracht waar we nu staan: