U wilt ons steunen

Ondersteuning Om jongeren kwalitatieve ondersteuning te kunnen bieden kunnen we niet zonder hulp! Organisaties, fondsen, bedrijven en personen kunnen ons op de volgende wijzen ondersteunen:

  • U kunt onze organisatie sponsoren. We onderscheiden hoofdfinanciers (bedragen boven €5000) en sponsoren (bedragen onder de €5000). Het is ook mogelijk om een mentoraat te adopteren voor € 1000 per jaar. Graag overleggen we met u de wederzijdse mogelijkheden en verwachtingen. U kunt doneren op rekening IBAN NL88RABO0133 989615 t.n.v. Stichting School’s cool Nijmegen onder vermelding van Vrienden van School’s cool.
  • Giften in natura. Bijvoorbeeld, we hebben een nieuwe laptop nodig (voor presentaties en voorlichtingen).
  • Het begeleiden van jongeren als mentor. U kunt als bedrijf uw medewerkers hierin stimuleren of faciliteren. Niet alleen draagt u bij aan de ontwikkeling van een jongere, maar ook aan de ontwikkeling (denk aan kennis, vaardigheden en inspiratie) van uw medewerker.Vrijwilligers die als een ambassadeur hun netwerken openen en activeren om een bijdrage te leveren aan School’s cool, het zij financieel als in natura. Ambassadeurs geven korte presentaties en lobbyen voor School’s cool. Ze tippen de projectmedewerkers en bestuur van SC op kansen en  dergelijke Ambassadeurs met een groot netwerk in het bedrijfsleven, fondswerving en overheid/politiek zijn met name welkom.
  • Vrijwilligers met contacten kunnen via lidmaatschap op de linkedingroep van School’s cool Nijmegen hun contacten informeren van wensen en nieuws van SC (bv werving nieuwe mentoren). Zie linkedin groep.  
  • Vrijwilligers die als een landelijke/locale bekendheid ambassadeur kinderen en jongeren aanspreken en kunnen aantrekken om kennis te nemen van de doelstellingen en aanpak van School’s cool.
  • Bedrijven, zoals restaurants, winkels, bedrijven voor spel, theater, vermaak, etc (voor kinderen en volwassen) kunnen ons ondersteunen door hun diensten of producten gratis (of met sterke reductie) aan te bieden voor onze kinderen, jongeren en vrijwillige mentoren. Hiermee kunnen we de jongeren en mentoren stimuleren en waarderen voor hun deelname aan School’s cool. Denk aan sponsoring van een etentje als bedankje voor een vrijwilliger. Of sponsoring van een (educatief) uitje van mentor en kind.
  • Vrijwilligers met deskundigheid in trainingen, procesbegeleiding, voorlichtingen op het gebied van jongeren, onderwijs, coaching, etc. zouden ons kunnen ondersteunen bij de kwalitatieve uitvoering van SC. Nu huren we hiervoor soms professionals in.
  • Drukwerk, pr materiaal, film/video, foto, reclame: sponsoring door bedrijven door dit gratis of sterk gereduceerd aan te bieden
  • Free publicity: bladen, websites of andere pr kanalen kunnen we goed gebruiken om ons werk meer bekend te maken. Als we gratis van uw kanalen gebruik mogen maken, dan helpt ons dat enorm.
  • Paraplus met logo van Schools Cool Nijmegen (en eventueel van sponsor) om te geven aan mentoren na beëindiging van mentoraat als bedankje en pr voor Schools Cool. Kosten (ongeveer 1000 euro voor 50paraplus)

Stichting School’s cool Nijmegen heeft een ANBI -status

Meer informatie Graag gaan we met u in gesprek om te kijken of we samen een gedeeld belang hebben en een (duurzame) verbinding kunnen realiseren. Contactpersoon: Erna van den Brink, manager, e.v.d.brink@schoolscoolnijmegen, 0651385741 (woensdagen).