Programma 12+ en 14+

School’s cool programma 12+
De leerkracht van groep 8 kan, na toestemming van de ouders en instemming van de leerling, een leerling aanmelden. Het voordrachtsformulier dient uiterlijk eind januari teruggestuurd te zijn. Na aanmelding vindt een voorbespreking plaats met de leerkracht van groep 8 en eventueel de intern begeleider van de basisschool.
In februari ontvangen leerling en ouders een uitnodiging voor een gesprek bij School's cool. Doel van dit gesprek is kennismaken, ouders en leerling nader informeren over de werkwijze van School's cool, en het mogelijk inschrijven van de leerling. Brugklasleerlingen kunnen tot het eerste rapport in leerjaar 1 bij School’s cool worden aangemeld

School’s cool programma 14+
Voor het programma 14+ kunnen VO-scholen het hele jaar door aanmelden. Tot de doelgroep van dit programma behoren de scholieren van 14 tot 16 jaar en zij zitten aan het eind van klas 2 of in klas 3 of 4 van het voorgezet onderwijs. Dat zijn de schooljaren waarin leerlingen keuzes maken die belangrijk zijn voor hun verdere schoolloopbaan en toekomst.
Wanneer een VO-school van mening is dat een leerling gebaat kan zijn bij een wekelijkse ondersteuning, kan die school de leerling aanmelden bij School’s cool programma 14+. Is de begeleiding gestart, dan zal de coach nauw contact houden met de school.
Vanuit de organisatie van programma 14+ is er overleg met het vervolgonderwijs, zoals het ROC, om ervoor te zorgen dat de overstap van de scholier zo goed mogelijk verloopt. Ook kan een scholier zelf contact opnemen met programma 14+. In beide gevallen volgt er een gesprek met twee medewerkers waarin we kijken of de leerling kan worden ingeschreven en er een coach voor hem gezocht kan worden.
Op basis van de kennismaking en de verkregen informatie wordt vervolgens gezocht naar een geschikte mentor voor de leerling.