Wat kan de mentor bieden?

De mentor gaat op verzoek met de ouders mee naar ouderavonden en rapportbesprekingen.De mentor kan de ouders wegwijs maken in het Nederlandse schoolsysteem.

De mentor kan helpen bij het bestellen of aanschaffen van boeken en leermiddelen.

De mentor kan de weg wijzen naar gemeentelijke subsidieregelingen voor de jeugd en diverse jeugdfondsen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een computer of het lidmaatschap van clubs (sport, dans, theater enzovoorts). De mentor zal ook helpen met de aanvraag.

De mentor helpt zo nodig met het zoeken van een geschikte vrijetijdsbesteding.  De mentor spreekt wekelijks met uw kind, praat de week door, helpt met lastige zaken, werkt samen met het kind aan schoolwerk en maakt nieuwe afspraken.