wat wij u bieden

Iedere mentor heeft een mentorcoach. De mentorcoach begeleidt de mentor bij de kennismaking met het kind en het gezin. Tijdens het traject blijft de mentorcoach het aanspreekpunt voor hulp en advies.

De mentorcoach organiseert iedere acht weken een intervisiebijeenkomst voor een groep van zes mentoren. Voorafgaand aan de intervise schrijft de mentor een tussentijdsverslag. In de intervisie ondersteunen mentoren elkaar en denken mee over oplossingen voor problemen.

Thema-avonden en introductiecursussen
Daarnaast worden er thema-avonden voor mentoren georganiseerd. Een spreker belicht dan een speciaal onderwerp, zoals “Vmbo, wat is het?”, “Taal en rekenen” en “Motiverende gespreksvoering”.
Voor nieuwe mentoren wordt een introductiecursus georganiseerd. De deelname aan introductiecursus en intervisie is verplicht.

Onkostenvergoeding
U kunt een onkostenvergoeding ontvangen van 50 euro per half jaar.
Er is een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de mentoren.