Programma 12+ en 14+

School’s cool programma 12+
De leerkracht van groep 8 kan, na toestemming of op verzoek van de ouders en leerling, een leerling aanmelden voor ondersteuning naar en in de brugklas. Na inschrijving van de leerling wordt deze aan het einde van groep 8 gekoppeld aan een passende mentor. In de eerste weken kunnen mentor en leerling aan elkaar wennen en meer vertrouwd raken zodat zij na de zomervakantie direct aan de slag kunnen als de brugklas begint. Deze ondersteuning loopt wekelijks door tot in de eerste maanden van het tweede leerjaar. Is de begeleiding gestart dan zal de mentor nauw contact onderhouden met de school. De mentor krijgt ondersteuning vanuit de organisatie door een mentorcoach en tijdens intervisiebijeenkomsten samen met andere mentoren.

School’s cool programma 14+
Voor het programma 14+ kunnen VO-scholen het hele jaar door aanmelden. Ook kunnen een leerling of de ouders zelf contact opnemen met het programma 14+. In beide gevallen volgt er een gesprek met twee medewerkers waarin we kijken of de leerling kan worden ingeschreven en of er een passende mentor is. Tot de doelgroep van dit programma behoren de leerlingen van 14 tot 16 jaar en zij zitten aan het eind van klas 2 of in klas 3 of 4 van het voorgezet onderwijs. Dat zijn de schooljaren waarin leerlingen keuzes maken die belangrijk zijn voor hun verdere schoolloopbaan en toekomst.

Is de begeleiding gestart, dan zal de mentor nauw contact houden met de school. De mentor krijgt ondersteuning vanuit de organisatie door een mentorcoach en tijdens intervisiebijeenkomsten met andere mentoren.
Vanuit de organisatie van programma 14+ is er overleg met het vervolgonderwijs, zoals het ROC, om ervoor te zorgen dat de overstap van de scholier zo goed mogelijk verloopt.