meld uw kind aan

Leerlingen worden vooral voorgedragen door scholen in de gemeente Nijmegen, na overleg met de ouders. Daarnaast kunnen ook ouders, andere begeleiders en instanties, leerlingen aanmelden. U kunt uw kind voor het programma 12+ aanmelden tot mei in het laatste basisschooljaar.
Voor programma 14+ kunt u uw kind tot 1 maart aanmelden. Daarna vanaf 1 juni voor een volgend schooljaar.

Klik hier voor het contactformulier.

Na aanmelding nemen we voor programma 12+ zowel contact op met de ouders als de leerkracht van groep 8. Meldt u uw kind aan voor het programma 14+ dan wordt er ook contact opgenomen met de school van het VO.

Kennismakingsgesprek
Tijdens het intakegesprek bij School's cool zijn ouders en leerling duidelijk ingelicht over de afspraken die tijdens het gehele begeleidingstraject gelden. Zodra een geschikte mentor is gevonden, maken we een afspraak voor de kennismaking bij u thuis. Als mentor en leerling na de kennismaking aangeven samen dit traject in te willen gaan dan worden deze afspraken bij het eerste huisbezoek ook schriftelijk vastgelegd en ondertekend door leerling, ouder(s) en mentor.

Andere onderwijsondersteuning
Diverse mogelijkheden voor specifieke huiswerkbegeleiding zijn te vinden op www.studo.nl, studiekring Nijmegen www.studiekring.nl of bij de huiswerkklassen op diverse VO-scholen. Voor begeleiding en ondersteuning bij speciale leerlingen op havo/vwo-niveau niveau www.assertief.com