Ontstaan en groei

Voorjaar 2006 werd de stichting School's cool Nijmegen opgericht door een oud-leraar en een jongerenwerker. Basisscholen en ouders reageerden onmiddellijk enthousiast. Mentoren dienden zich aan en al snel waren twaalf toekomstige brugklassers gekoppeld aan een mentor. School’s cool is een project dat in Amsterdam al sinds 1997 succesvol is. Ook in Nijmegen blijkt het een ijzersterk concept te zijn. De één-op-één relatie tussen mentor en kind en de wekelijkse begeleiding is effectief. Vrijwel alle kinderen die aan School’s cool deelnemen, presteren goed in het VO en hun gedrag levert in de regel weinig problemen op. Bovendien zie je de betrokkenheid van de ouders bij het schoolleven van hun kind toenemen.
School's cool Nijmegen heeft in de loop der jaren regelmatig in de belangstelling gestaan. Artikelen en interviews in onder meer de Volkskrant en de Gelderlander en (radio)uitzendingen van omroep Gelderland en de NOS brachten het werk van School's cool verder onder de aandacht. Ook in wijk- en huis-aan-huisbladen wordt geregeld aandacht besteed aan School's cool Nijmegen. Veel mentoren vinden de weg naar School's cool via oproepen in deze media en sociale media.
In maart 2011 breidden we ons aanbod uit met het programma 14+, toen nog bekend onder de naam Future Click.

Jaarlijks worden circa 100 - 120 leerlingen begeleid door een thuismentor. Vrijwillige mentoren vormen de kern van de organisatie. Het team van School's cool bestaat uit een manager, twee programmaleiders, vijf mentorcoaches en drie vrijwillige ondersteuners. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de organisatie.

Regionale samenwerking en uitbreiding.

Samen met Stichting Welzijn Groesbeek  worden leerlingen woonachtig in de Gemeente Berg&Dal ondersteund middels het School's cool concept.
Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Voor leerlingen woonachtig in Wijchen is er sinds maart 2016 ook de mogelijkheid voor ondersteuning middels het School's cool concept.
Deze leerlingen gaan in Wijchen of Nijmegen naar het VO en kunnen ondersteuning krijgen van een mentor woonachtig in Wijchen.
Meer informatie: inekevanderlinden@hotmail.com of info@schoolscoolnijmegen.nl.