Wat verwachten we van u?

  • De ouders zorgen dat het kind op de afgesproken tijd op de afspraak is.
  • In het programma 12+ is tenminste één van de ouders is aanwezig tijdens het bezoek van de mentor.
  • Is de afspraak thuis dan zorgen de ouders voor rust en een geschikte werkplek.
  • De ouders bespreken de schoolresultaten met de mentor en het kind.
  • De ouders gaan, eventueel samen met de mentor, naar ouderavonden en rapportbesprekingen.