meld uw leerling aan

Leerlingen worden voorgedragen door scholen in de gemeente Nijmegen.
Daarnaast kunnen ook ouders, andere begeleiders en instanties leerlingen aanmelden. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de leerkracht van groep 8 van de basisschool of klassenmentor van VO-school.

In december start de aanmeldingsprocedure voor de basisscholen in de gemeente Nijmegen met een voordrachtsformulier en de richtlijnen voor aanmelding. Voor meer informatie over de richtlijnen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Bekijk hier het voordrachtsformulier voor het programma 12+

School’s cool programma 12+
De leerkracht van groep 8 kan, na toestemming van de ouders en instemming van de leerling, een leerling aanmelden. Het voordrachtsformulier dient uiterlijk eind januari teruggestuurd te zijn. Na aanmelding vindt een voorbespreking plaats met de leerkracht van groep 8 en eventueel de intern begeleider van de basisschool.
Vanaf februari ontvangen leerling en ouders een uitnodiging voor een gesprek bij School's cool. Doel van dit gesprek is kennismaken, ouders en leerling nader informeren over de werkwijze van School's cool, en het mogelijk inschrijven van de leerling. Brugklasleerlingen kunnen tot het eerste rapport in leerjaar 1 bij School’s cool 12+ worden aangemeld.

School’s cool programma 14+
Voor het programma 14+ kunnen VO-scholen van september  tot en met februari aanmelden. Ook kan een leerling zelf contact opnemen met het programma 14+. Tot de doelgroep van dit programma behoren de leerlingen van 14 tot 16 jaar en zij zitten aan het eind van klas 2 of in klas 3 of 4 van het voorgezet onderwijs. Dat zijn de schooljaren waarin leerlingen keuzes maken die belangrijk zijn voor hun verdere schoolloopbaan en toekomst.
Is de begeleiding gestart, dan zal de mentor nauw contact houden met de school. In beide gevallen volgt er een gesprek met twee medewerkers waarin we kijken of de leerling kan worden ingeschreven.
Op basis van de kennismaking en de verkregen informatie wordt vervolgens gezocht naar een geschikte mentor voor de leerling.

Bekjk hier het aanmeldformulier voor het programma 14+

De aanmeldperiode is van 1 maart tot 1 juni 2016 gesloten.
Vanaf  juni kunnen leerlingen aangemeld worden voor ondersteuning in het nieuwe schooljaar 2016-2017.