Een mentor is echt een maatje!

Jaarlijks biedt School's Cool kansrijke, kwetsbare leerlingen vanaf eind groep 8 en in het Voortgezet Onderwijs (VO) ondersteuning.
De leerling krijgt een eigen mentor die de jongere ondersteunt via wekelijkse bezoeken.
De mentor is een goed opgeleide vrijwilliger die met geduld, aandacht en enthousiasme een jongere gedurende enige tijd een steuntje in de rug biedt.
De leerlingen ontwikkelen hun kwaliteiten en talenten beter en krijgen meer zelfvertrouwen.

Het doel van School's cool is de kans op een succesvolle loopbaan in het voortgezet onderwijs te vergroten en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.
De stap van de basisschool naar de brugklas is groot. Voor een aantal kinderen te groot. De mentoren van School's cool helpen hen die stap te zetten.
Ook leerlingen die in de latere leerjaren ondersteuning nodig hebben komen hiervoor in aanmerking.

De Stichting School’s cool Nijmegen heeft twee programma’s:

Klik hier voor het onderzoeksrapport uitgevoerd door KBA Nijmegen in maart 2016

Klik hier voor het filmpje over School's cool Nijmegen

Klik hier voor informatie over School's cool in de Gemeente Berg&Dal

Wil je zien hoe School’s cool in de praktijk werkt? Klik hier voor het filmpje over Samantha en Nathalie en hier voor een presentatie van School’s cool Westland.